Тлумачний словник психіатричних термінів » komf-kopr

Конституціональна типологія Кречмера

Конституціональна типологія Кречмера
(E. Kretschmer, 1921). Заснована на кореляції між виділеними автором типами статури (пикнический, лептосомний, атлетичний і диспластичний) і психологічної конституцією (шизоидной і циклоїдною). Різниця між шизотимними і циклотимними варіантами в нормі, шизоидной і циклоїдною формами психопатій і шизофренією і циркулярним психозом визначалася E. Kretschmer за допомогою кількісних критеріїв. Надалі двучленная систематика психопатій, E. Kretschmer, була доповнена виділенням епилептоидной психопатії, глишроидии (Minkowska F., 1923, 1925).

Тлумачний словник психіатричних термінів. . 1995.