Тлумачний словник психіатричних термінів » lind-lomb

ЛИТМАНА-ОСОБИСТІСНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК ШМІШЕКА

ЛИТМАНА-ОСОБИСТІСНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК ШМІШЕКА
[Littmann E., Schmieschek H. G., 1982]. Особистісний опитувальник для виявлення акцентуації рис характеру і темпераменту. Є розширеним і переробленим варіантом особистісного опитувальника Шмішека, заснований на Леонгарда концепції акцентуйованих особистостей. Складається з 114 питань, відповіді на які розподіляються за шкалами відповідно типам акцентуації, включаючи шкали інтро-та екстраверсії та інфантильності.


Тлумачний словник психіатричних термінів. . 1995.