Тлумачний словник психіатричних термінів » mior-mori

Мішень-симптоми

Мішень-симптоми
(Freyhan F.A., 1957). Поняття, введене у зв'язку з психофармакологическими дослідженнями. Мова йде про психопатологічних симптомах, на які націлюється той чи інший препарат. Аналіз його ефективності враховує, таким чином, спрямованість цього кошти не на хвороба або синдром, а на певний симптом.
Радянськими психіатрами вказується на обмеженість положення F.A. Freyhan про мішень-симптоми, що ігнорує нозологічну приналежність психозу, і зазначається необхідність розглядати симптом в єдності з іншою структурою психозу, його патогенезу і патокинеза (Рохлін Л.Л., 1977).

Тлумачний словник психіатричних термінів. . 1995.