Тлумачний словник психіатричних термінів » remi-rozhn

Роджерса центрована на клієнті психотерапія

Роджерса центрована на клієнті психотерапія
(Rogers С., 1951). Форма недирективной психотерапії, в якій лікар лише створює оптимальну для хворого обстановку, а формулювання актуальних для нього проблем та пошук шляхів їх вирішення надаються самому хворому. Стимулюється розвиток у хворого почуття відповідальності за свою поведінку, його тенденція до незалежності. Психотерапевт обмежується лише роллю довіреної особи, показує хворому, що він розуміє його стан, він уникає будь-яких оцінок, не спрямовує розмову і поведінку хворого. Однак тактика лікаря сприяє появі та зміцненню у хворого почуття впевненості, безпеки, дружньої прихильності. Найбільш часто застосовується для лікування дітей і підлітків і заснована на вірі в здатність людей самостійно вирішувати актуальні для них, в тому числі і психогенно травмуючі, проблеми.

Тлумачний словник психіатричних термінів. . 1995.