Тлумачний словник психіатричних термінів » sharp-shter

особистісний опитувальник Шмішека

особистісний опитувальник Шмішека
(Schmieschek H., 1970). Психодіагностична методика, яка призначена для виявлення особистісної акцентуації, яка базується на концепції K. Leonhard акцентуйованих особистостей. Включає 88 питань, відповіді на які дають показники, відповідні десяти типів акцентуації характеру і темпераменту. Використовується для виявлення особистісної акцентуації у прикордонній психіатрії, при психосоматичних захворюваннях. У нашій країні застосовуються варіанти для дорослих (адаптація Блейхера В. М., 1973) та для дітей і підлітків (модифікація Крук В. В., 1975).

Тлумачний словник психіатричних термінів. . 1995.