Тлумачний словник психіатричних термінів » xete-shark

Циклічні форми раннього слабоумства

Циклічні форми раннього слабоумства
(грец. cyklos - коло) (Dunton W. R., 1910). Одне з перших описів атипової, циркулярної форми шизофренії, виділеної пізніше E. Kraepelin (1913). Було відзначено, що при циркулярному перебігу захворювання спостерігається прогредієнтності психічного дефекту.

Тлумачний словник психіатричних термінів. . 1995.