Велика психологічна енциклопедія » anal-apno

антропологізм

антропологізм
(anthropos - людина і logos - вчення) - наукова концепція, яка розглядає людини як вища і найдосконаліше твір природи. Тому «людина» в А. є основною світоглядною категорією і саме виходячи з його точки зору повинно проводитися дослідження і природи, і суспільства, відбуватися розвиток усіх наук. Так як в діяльності людини беруть участь, забезпечуючи її, всі продуктивні сили, то й пізнання людини, її психічного життя (див. психіка), його творчості дає ключ до всіх таємниць і законам природи і суспільства. Багато психологічної кі теорії виходили у своїх теоретичних поглядах з А. - психоаналіз, екзистенціалізм (див. екзистенціальна психологія), прагматизм. Ця точка зору була дуже характерна для більшості вітчизняних психологічних і філософських концепцій (Чернишевський, Соловйов, Лоський, Франк).
-
Марцінковська Тетяна Давидівна

Короткий психологічний словник. - Ростов-на-Дону: «ФЕНІКС». . 1998.

Синоніми:
антропологія, людинознавство