Велика психологічна енциклопедія » bely-boks

Бодалев Олексій Олександрович

Бодалев Олексій Олександрович
(нар. 1923) - вітчизняний психолог.
Біографія.
Працював на будівництві оборонних споруд в блокадному Ленінграді. З 1945 р. по 1950 р. навчався в Ленінградському університеті. В 1953 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену проблемам морального розвитку і самовиховання школярів. З 1969 р. керував кафедрою загальної психології факультету ЛДУ, з 1972 по 1976 р. він - декан цього факультету. У 1976 р. організував лабораторію соціальної перцепції НДІ загальної і педагогічної психології АПН СРСР, за якої в 1979 р. був створений перший в країні консультаційний центр допомоги сім'ям. З 1979 р. також виконував обов'язки декана факультету психології та завідувача кафедри загальної психології МДУ. Професор. Дійсний член АПН СРСР, академік-секретар Відділення психології і вікової фізіології АПН СРСР (з 1976).
Дослідження.
Фахівець з проблем спілкування. В його роботах розглядається феноменологія, закономірності і механізми соціального пізнання. При цьому міжособистісне спілкування трактується як одна із сторін цілісного процесу спілкування, в якому існує пізнавальний, емоційний і поведінковий компоненти.
Твори.
Сприйняття і розуміння людини людиною. 1965

Психологічний словник. . 2000.