Велика психологічна енциклопедія » dets-disk

динамічність нервової системи

динамічність нервової системи
(від грец. dynamis - сила) - властивість нервової системи, що характеризується легкістю виникнення збудження і гальмування у ході вироблення умовних рефлексів. Співвідношення між показниками динамічності збудження і гальмування визначається як баланс по динамічності (див. врівноваженість нервових процесів). Від Д. н. с. залежать швидкість і успішність первинного пристосування індивіда до нових умов. Д. н. с. як її самостійне властивість виявлена в дослідженнях Ст. Д. Небилицина (див. також: Лабільність; Рухливість).

Короткий психологічний словник. - Ростов-на-Дону: «ФЕНІКС». . 1998.

динамічність нервової системи
нервова система: динамічність - властивість нервової системи, характерне легкістю виникнення збудження і гальмування в ході вироблення рефлексів, умовних. Співвідношення між показниками динамічності збудження і гальмування визначається як баланс по динамічності (- нервовий процес: врівноваженість).
Від динамічності нервової системи залежать швидкість і успішність первинного пристосування індивіда до нових умов (=> лабільність; рухливість).

Словник практичного психолога. - М: АСТ, Харвест. . 1998.