Велика психологічна енциклопедія » elek-erit

Эренфельс Християн

Эренфельс Християн
фон (1859-1920) - австрійський філософ і психолог, представник Австрійської (Грацской) школи. У психології найбільш відомий своєю роботою «Про гештальт-якості» (1890), в якій він ввів в психологічну науку поняття «гештальт-якість» (див. гештальт) і поставив проблему цілісності в психології (див. цілісна психологія). Вирішував, однак, цю проблему Е. в дусі елементаризма: цілісність психічного образа пояснювалася автоматичним появою в свідомості ще одного нового (цілісного) елемент, що зв'язує в єдине ціле вихідні елементи цього образу (відчуття).

Короткий психологічний словник. - Ростов-на-Дону: «ФЕНІКС». . 1998.