Велика психологічна енциклопедія » elek-erit

Ерік Еріксон

Ерік Еріксон
(р. 1902) - американський психолог, засновник его-психології. На противагу тезі психоаналізу про антагонізм особистість і суспільства підкреслював бисоциальную природу і адаптивний характер поведінки особистості, центральним, інтегративним якістю якої виступає психосоціальна ідентичність. Суб'єктивно пережита як «почуття безперервної самототожності», психосоціальна ідентичність базується на прийнятті особистістю цілісного образу себе (див. Я-концепція) в єдності з її різноманітними соціальними зв'язками. Зміна соціокультурних умов існування особистості веде до втрати колишньої і необхідності формування нової ідентичності. Виникають на цьому шляху особистісні труднощі можуть призвести до важкого неврозу («втрата себе»). На підставі цього Е. робив висновок про обумовленість масових неврозів глибокими потрясіннями в житті суспільства на поворотах історії (війни, революції і т. д.). Зміст терапевтичної роботи вбачався в повернення пацієнтові втраченого почуття ідентичності.

Короткий психологічний словник. - Ростов-на-Дону: «ФЕНІКС». . 1998.