Велика психологічна енциклопедія » erog-exop

ефективність тесту

ефективність тесту
(від лат. effectus - виконання, дія) - один з основних критеріїв оцінки тестів, поряд з надійністю, валідністю, репрезентативністю, вірогідністю, об'єктивністю і т. п. Більш ефективним можна назвати тест, який при рівному рівні валідності вимірює задану властивість за допомогою меншого числа завдань, швидше, дешевше.

Короткий психологічний словник. - Ростов-на-Дону: «ФЕНІКС». . 1998.