Велика психологічна енциклопедія » intu-kako

дослідницьку поведінку у тварин

дослідницьку поведінку у тварин
- компонент психічної діяльності тварин, що забезпечує біологічно адекватну орієнтацію їх поведінки в ситуації новизни. Поряд з орієнтацією В. п. у ж. складає початковий етап будь-якого поведінкового акту (див. інстинктивне поведінка тварин) і забезпечує тварині отримання життєво важливої інформації про загальну ситуацію, про предметному оточенні, про нові об'єкти та зміни, що відбулися в звичною, добре знайомій обстановці. Тварина здійснює дистантне і контактна обстеження нових компонентів та ситуаційних змін, встановлює їх властивості і значимість. І. п. у ж. призводить до формування нових або перетворення старих психічних образів досліджених ситуацій, забезпечує адаптивну коригування або вдосконалення загального та інтелектуального поведінки тварини (див. інтелект тварин, мислення тварин).

Короткий психологічний словник. - Ростов-на-Дону: «ФЕНІКС». . 1998.