Велика психологічна енциклопедія » intu-kako

Каган (Kagan) Джером

Каган (Kagan) Джером
(нар. 25.02.1929) - американський психолог.
Біографія.
З 1963 р. - керівник відділення психології розвитку Американської психологічної асоціації. З 1964 р. - професор психології Гарвардського університету.
Дослідження.
Фахівець з проблем психології розвитку, мислення, психологічної діагностики дітей.
Твори.
Birth tо Maturity. 1962 (with H. Mоss);
Develорment and Рersоnality. 1963 (with Р. H. Mussen, J. Сопдег); Psychological Develорment: A Life Sрan Aррrоach. N. Y., 1979 (with Р. H. Mussen, J. Сопдег, J. Geiwitz)

Психологічний словник. . 2000.