Велика психологічна енциклопедія » intu-kako

КАЗУАЛЬНИЙ

КАЗУАЛЬНИЙ
(від лат. casus - випадок) - випадковий, одиничний, не піддається узагальненню (типології). Не плутати з каузальним.

Великий психологічний словник. - М.: Прайм-ЄВРОЗНАК. . 2003.

Синоніми:
одиничний, каузальний, не піддається узагальненню, випадковий