Велика психологічна енциклопедія » klas-komp

комунікативна функція мови

комунікативна функція мови
мова: комунікативна функція - використання мови з метою передачі іншим людям якоїсь інформації або спонукання їх до дій.

Словник практичного психолога. - М: АСТ, Харвест. . 1998.

комунікативна функція мови
Етимологія.
Походить від лат.cоmmunicatiо - спілкуватися і functio - виконання.
Категорія.
Функція мови.
Специфіка.
Використання мови для повідомлення іншим будь-якої інформації або спонукання їх до дій. При передачі повідомлення відбувається вказівку на який-небудь предмет, що позначається як указательная, або індикативна функція мови, а також висловлення власних суджень з того чи іншого питання, що позначається як предикативная функція, або функція висловлювання. Іноді виділяють ще емоційно-виразну функцію мови, від якої залежить спонукальна сила мови.

Психологічний словник. . 2000.