Велика психологічна енциклопедія » meta-meto

МЕТЕМПСИХОЗ

МЕТЕМПСИХОЗ
(від грец. metempsychosis - переселення душ) - релігійно-містичне вчення про посмертне переселення душ з одних істот до інших Вчення про М. дотримувалися, напр., орфики, піфагорійці, Платон, неоплатонік Плотін, гностики. Ідея М. властива буддизму і в тій чи іншій мірі ряду ін. релігій.

Великий психологічний словник. - М.: Прайм-ЄВРОЗНАК. . 2003.

Синоніми:
метемпсихоза, перевтілення, чи переселення душ