Велика психологічна енциклопедія » neop-obra

ПОШУК

ПОШУК
(англ. detection).
1. Поряд з розрізненням, упізнанням і ідентифікацією один з 4 основних сенсорних процесів (див. також Прийом інформації). У вузькому сенсі - виділення сигналу із шумових перешкод, у широкому - перешкодами визнаються власні шуми сенсорної системи.
2. В сучасній психофізики - правильний позитивну відповідь спостерігача в експерименті («попадання»). Поряд з імовірністю помилкових тривог ймовірність О. служить для побудови робочої характеристики приймача (спостерігача). (В. Р. Скотникова.)

Великий психологічний словник. - М.: Прайм-ЄВРОЗНАК. . 2003.

Синоніми:
вскривание, розтин, спливання, вияв, вихід, виявлення, виявлення, викриття, виявлення, перебування, намацування, викриття, оголення, виявляння, надання, оказательство, оказивание, відкриття, відшукання, відшукування, показування, примітка, прокльовування, прояв, радиообнаружение, викриття, разискивание, розкриття, розкриття, впізнавання, встановлення, явище


Антоніми:
втрата, приховування, приховування