Велика психологічна енциклопедія » neop-obra

Обобщаемость

Обобщаемость
Ступінь достовірності, з якою дослідник може екстраполювати свої висновки на цілу категорію об'єктів, або популяцію організмів. Для екстраполяції конкретного відкриття з вибіркової совокуппости учасників на більш широку групу людей нсобходимо, щоб процедура вибірки і природа самого дослідження надавала можливість для такого узагальнення. Одна з проблем пов'язана з використанням добровольців в експериментальних дослідженнях. Існує достатньо доказів для припущення, що добровольці не є типовими представниками популяції або населення в широкому смислс слова.

Психологія. А-Я. Словник-довідник / Пров. з англ. К. С. Ткаченко. - М.: ФАИР-ПРЕСС. . 2000.