Велика психологічна енциклопедія » teor-test

теорія Джемса-Ланге

теорія Джемса-Ланге
Етимологія.
Походить від грец. theoria - дослідження.
Автори.
Розроблена одночасно і незалежним чином У.Джемсом і К. Р. Ланге.
Категорія.
Пояснювальна модель виникнення емоцій.
Специфіка.
Судинно-рухової теорія емоцій, в якій провідну роль відводилася соматовегетативному компоненту. Та чи інша емоція являє собою відчуття, викликані змінами в довільній сфері (зовнішні руху) і мимовільної (серцева, судинна, секреторна діяльність). Таким чином периферичні органічні зміни трактувалися не як наслідок емоційного процесу, а як їхня причина. Особливість підходу Ланге полягала в тому, що він робив акцент лише на судинній системі. В ній емоції трактовалсь як суб'єктивні утворення, що виникають у відповідь на нервове збудження, обумовлене станом іннервації і шириною кровоносних судин вісцеральних органів.
Критика.
Ця теорія була піддана критиці У. Кенноном.
Література.
Lange K. G. Om Sindsbevaegelser. 1885

Психологічний словник. . 2000.