Велика психологічна енциклопедія » teor-test

теорія емоцій Джемса-Ланге

теорія емоцій Джемса-Ланге
- висунута незалежно американським філософом і психологом У. Джемсом і датським психологом Р. Ланге (80-ті - 90-е рр. в XIX ст.). Згідно їй поява емоцій обумовлено викликаються від зовнішніх впливів змінами як в довільній сфері рухової, так і в сфері мимовільних актів серцевої, судинної і секреторної діяльності. Сукупність відчуттів, пов'язаних з цими змінами, і є емоційне переживання. Згідно Джемсу, людина сумний тому, що плаче; боїться тому, що тремтить; радіє тому, що сміється. Емоції розглядаються як суб'єктивне відображення органічних процесів, затверджується їх производность від процесів, що відбуваються в організмі.
Якщо У. Джемс пов'язував емоції з широкою сферою периферичних змін, то Ланге - тільки з станом іннервації і просвітом судин. Отже, периферичні органічні зміни, які звичайно розглядалися як наслідок емоцій, оголошувалися їх причиною.
Теорія емоцій Джемса - Ланге являла собою спробу перетворити емоції в об'єкт, доступний природному вивчення. Але, пов'язавши емоції виключно з тілесними змінами, вона перевела їх у розряд явищ, що не мають відносини до потреб і мотивів, і позбавила емоції їх адаптивного сенсу, регулюючої функції. Проблема довільної регуляції емоцій трактувалася спрощено: вважалося, що небажані емоції можна придушити, якщо навмисно здійснювати дії, характерні для позитивних емоцій.
Основні заперечення психологів проти теорії емоцій Джемса - Ланге відносяться до механістичного розуміння емоцій як сукупності відчуттів, що викликаються периферичними змінами, і до пояснення природи вищих почуттів. Критика теорії фізіологами заснована на даних, отриманих в експериментах з тваринами. Головні з них свідчать про те, що одні і ті ж периферичні зміни відбуваються при різних емоціях, а також при станах, з емоціями не пов'язаних. Теорія критикується також за противоставление «нижчих», елементарних емоцій, як обумовлених зрушеннями в організмі, «вищим», істинно людським - естетичним, інтелектуальним, моральним та іншим, ніби не мають матеріальних підстав.

Словник практичного психолога. - М: АСТ, Харвест. . 1998.