Велика психологічна енциклопедія » verb-vnim

ВИКАРНОЕ НАУЧІННЯ

ВИКАРНОЕ НАУЧІННЯ
(англ. vicarious learning) - введене амер. психологом А. Бандурою поняття про те, що научіння може відбуватися на основі спостереження за поведінкою ін. людей (тварин) і за наслідками їх поведінки, а не тільки на основі власної поведінки і особисто отриманого підкріплення. Сін. научіння шляхом спостереження (observational learning). Іноді vicarious learning перекладається як «опосередковане навчання»; влучніше, але семантично завужені, назва - «навчання на чужих помилках». Ст. н. не слід повністю ототожнювати з наслідуванням. См. Модифікація поведінки. (Б. М.)

Великий психологічний словник. - М.: Прайм-ЄВРОЗНАК. . 2003.