Великий медичний словник » asci-baga

моторна афазія

моторна афазія
(a. motoria; син.: А. вербальна, А. експресивна, афазія Брока) А., що виявляється порушенням активної мови при збереженні розуміння усної та письмової мови.

Великий медичний словник. 2000.