Великий медичний словник » kiem-klim

кишка первинна

кишка первинна
(archenteron, LNE: сін. архентерон) внутрішній шар гаструли, що включає у зародків високоорганізованих тварин і людини ентодерму, зачаток мезодерми і хорди; повідомляється з навколишнього зародок середовищем за допомогою бластопора.

Великий медичний словник. 2000.