Великий медичний словник » sind-skle

нервова система трофотропная

система нервова трофотропная
(грец. trophe харчування + tropos поворот, напрямок) частину вегетативної нервової С., що виділяється за функціональною ознакою і не відноситься до певної структурної базі; здійснює регуляцію анаболізму і підтримання гомеостазу в періоди відпочинку.

Великий медичний словник. 2000.